Trang chủ » Đào tạo » Các lớp báo cáo tài chính

Khóa Chứng Chỉ Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (CertIFR)

5:00 pm, 11/09/20
Khóa Chứng Chỉ Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (CertIFR) sẽ quay trở lại với các bạn vào tháng 10/2020, sau khi nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn. Chắc chắn sẽ lợi hại hơn tháng 06 vừa rồi.
Học viên đang làm việc tại: