">
Trang chủ » Đào tạo » ACCA » Lịch thi các môn CBE - PBE

LỊCH THI PBE CÁC MÔN ACCA KỲ THI THÁNG 06/2014


MÔN
NGÀY THI
F4 09/06/2014
F5 02/06/2014
F6 03/06/2014
F7 04/06/2014
F8 05/06/2014
F9 06/06/2014
P1 11/06/2014
P2 10/06/2014
P3 09/06/2014
P4 03/06/2014
P5 05/06/2014
P6 06/06/2014
P7 02/06/2014

Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: