">
Trang chủ » Đào tạo » ACCA » Lịch thi các môn CBE - PBE

LỊCH THI PBE CÁC MÔN ACCA KỲ THI THÁNG 12/2014


MÔN
NGÀY THI
F4 08/12/2014
F5 01/12/2014
F6 02/12/2014
F7 03/12/2014
F8 04/12/2014
F9 05/12/2014
P1 10/12/2014
P2 09/12/2014
P3 08/12/2014
P4 02/12/2014
P5 04/12/2014
P6 05/12/2014
P7 01/12/2014

Tags: ,
Học viên đang làm việc tại: